Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAX: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận phát hành trái phiếu và tạm khóa tỷ lệ sở hữu NN mức tối đa

HOSE - 08/02/2022 17:37:05
HAX: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận phát hành trái phiếu và tạm khóa tỷ lệ sở hữu NN mức tối đa

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận phát hành trái phiếu và tạm khóa tỷ lệ sở hữu NN mức tối đa như sau:


Tài liệu đính kèm
 41705_uu-NN-muc-toi-da.pdf

Tin tức về HAX

Tin tức cùng ngành