Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ELC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE - 08/02/2022 18:32:23
ELC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55853_DHDCD-bat-thuong.pdf

Tin tức về ELC

Tin tức cùng ngành