Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 08/02/2022 18:59:20
TCM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã CK: TCM) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20220127_20220127 - DGC - TB NĐKCC to chuc DH thuong nien 2022.pdf

Tin tức về TCM

Tin tức cùng ngành