Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Giải trình biến động LNST quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 08/02/2022 19:50:42
VIB: Giải trình biến động LNST quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam giải trình biến động LNST quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 

54902_-KQKD-quy-4-2021.pdf

Báo cáo tài chính quý 4/2021 (riêng lẻ + hợp nhất)

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành