Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 08/02/2022 20:10:10
VIB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã CK: VIB) như sau:


Tài liệu đính kèm
 23413_thuong-nien-2022.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành