Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CSTB2111: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CSTB2111

HOSE - 08/02/2022 21:58:32
CSTB2111: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CSTB2111

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2021.2 (mã CK: CSTB2111) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  45434_NY-CW-do-dao-han.pdf

Tin tức về STB

Tin tức cùng ngành