Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNJ: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của PNJ

HOSE - 08/02/2022 22:22:48
PNJ: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của PNJ

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của PNJ như sau: 


Tài liệu đính kèm
 30141_y-le-SHNN-toi-da.pdf

Tin tức về PNJ

Tin tức cùng ngành