Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 08/02/2022 23:20:39
SVC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 101116_et-dang-luu-hanh.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành