Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 01 và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

HOSE - 08/02/2022 23:27:12
DGC: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 01 và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đính chính Nghị quyết HĐQT số 01 và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa như sau:


Tài liệu đính kèm
 101642_y-le-SHNN-toi-da.pdf

Tin tức về DGC

Tin tức cùng ngành