Mã Chứng Khoán   Tin tức  

STB: Thông báo đề cử nhân sự dự kiến để bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026

HOSE - 09/02/2022 00:00:50
STB: Thông báo đề cử nhân sự dự kiến để bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín thông báo đề cử nhân sự dự kiến để bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:


Tài liệu đính kèm
 15005_iem-ky-2022-2026.pdf

Tin tức về STB

Tin tức cùng ngành