Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CFPT2107: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2107

HOSE - 09/02/2022 00:01:48
CFPT2107: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2107

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2021.2 (mã CK: CFPT2107) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  15059_NY-CW-do-dao-han.pdf

Tin tức về FPT

Tin tức cùng ngành