Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 4/2021,kế hoạch kinh doanh quý 1/2022 và BCTC quý 4 năm 2021 chưa kiếm toán

HOSE - 09/02/2022 01:22:33
DRC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 4/2021,kế hoạch kinh doanh quý 1/2022 và BCTC quý 4 năm 2021 chưa kiếm toán

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 4/2021,kế hoạch kinh doanh quý 1/2022 và BCTC quý 4 năm 2021 chưa kiếm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
 24745_-KQKD-quy-4.2021.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành