Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Lợi nhuận VIB năm 2021 tăng trưởng 38%, vượt 8.000 tỷ đồng

DTCK - 09/02/2022 01:38:41
Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế vượt 8.000 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2020.

Thông tin từ VIB cho biết, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 31%, riêng trong quý IV/2021, VIB ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với mức lợi nhuận trước thuế gần 2.700 tỷ đồng. Kết thúc năm 2021, lợi nhuận trước thuế của VIB vượt 8.000 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2020.

Trong đó, tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 39%. Tăng mạnh thu nhập lãi thuần đến từ việc VIB mở rộng biên lãi ròng (NIM) đạt 4,4%, thông qua tối ưu hóa chi phí sử dụng vốn, giảm đến 1,1% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, VIB tập trung đa dạng hóa thu nhập từ các sản phẩm dịch vụ như bancassurance và thẻ. Nhờ đó, tỷ trọng thu nhập từ phí của VIB luôn trong nhóm đầu ngành, đóng góp gần 20% trong tổng thu nhập hoạt động.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản VIB ghi nhận gần 310.000 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt hơn 200.000 tỷ, tăng 19%. Tổng nguồn huy động đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 27%. Riêng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng bứt phá 55%, chiếm tỷ trọng trên 16% tiền gửi khách hàng, tỷ lệ ROE đạt 31%.

Bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 24% trong năm 2021. Cho vay bán lẻ đóng góp gần 90% danh mục tín dụng, trong đó 95% có tài sản đảm bảo. VIB tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng có tỷ trọng bán lẻ thuộc top đầu thị trường.

Tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quản trị quốc tế, tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II (CAR) của VIB năm 2021 được quản lý ở mức hơn 11% và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) ở mức 71%. Đồng thời, nhờ đẩy mạnh áp dụng các sáng kiến số hóa từ bán hàng đến vận hành và không ngừng tối ưu hóa chi phí hoạt động, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cả năm 2021 của VIB giảm mạnh về mức 35%.

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành