Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 4/2021,kế hoạch kinh doanh quý 1/2022 và giao dịch với bên liên quan

HOSE - 09/02/2022 02:39:05
DGC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 4/2021,kế hoạch kinh doanh quý 1/2022 và giao dịch với bên liên quan

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý 4/2021,kế hoạch kinh doanh quý 1/2022 và giao dịch với bên liên quan như sau:


Tài liệu đính kèm
 40207_oi-ben-lien-quan.pdf

Tin tức về DGC

Tin tức cùng ngành