Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 so với quý 4/2020

HOSE - 09/02/2022 02:39:31
DGC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 so với quý 4/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 so với quý 4/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

40229_-BCTC-Quy-4-2021.pdf

Báo cáo tài chính quý 4/2021 (riêng lẻ + hợp nhất)

Tin tức về DGC

Tin tức cùng ngành