Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 09/02/2022 02:39:56
DGC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 40245_thuong-nien-2022.pdf

Tin tức về DGC

Tin tức cùng ngành