Mã Chứng Khoán   Tin tức  

REE: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

HOSE - 13/07/2022 14:00:50
REE: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như sau:


Tài liệu đính kèm
  101254_NDTNN-CLQ-la-CDL.pdf

Tin tức về REE

Tin tức cùng ngành