Mã Chứng Khoán   Tin tức  

G36: Nguyễn Đăng Hùng - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.522.043 CP

HNX - 13/07/2022 14:01:08
G36: Nguyễn Đăng Hùng - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1.522.043 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đăng Hùng
- Mã chứng khoán: G36
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 88.423 CP (tỷ lệ 0,09%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Hiền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đăng Giáp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 12.542.302 CP (tỷ lệ 12,33%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đăng Thuận
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đăng Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 3.373.247 CP (tỷ lệ 3,32%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.522.043 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/06/2022.

Tin tức về G36

Tin tức cùng ngành