Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TCH: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 13/07/2022 14:01:44
TCH: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy như sau:


Tài liệu đính kèm
 94300_DHDCDTN-nam-2022.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành