Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GIL: Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch sử dụng vốn phát hành riêng lẻ để thanh toán tiền cho nhà cung cấp

HOSE - 13/07/2022 14:02:02
GIL: Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch sử dụng vốn phát hành riêng lẻ để thanh toán tiền cho nhà cung cấp

 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc kế hoạch sử dụng vốn phát hành riêng lẻ để thanh toán tiền cho nhà cung cấp như sau:


Tài liệu đính kèm
20220520_20220520 - GIL - CBTT - NQ 14.2022- HĐQT-Ke hoach chi tra tien Nha cung cap.pdf  

Tin tức về GIL

Tin tức cùng ngành