Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NT2: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

HOSE - 13/07/2022 14:04:27
NT2: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55215_-DHDCD--nam-2022.PDF

Tin tức về NT2

Tin tức cùng ngành