Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PHR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vinacapital

HOSE - 13/07/2022 14:04:35
PHR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vinacapital

Vinacapital Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn  Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:


Tài liệu đính kèm
  55300_DL---VinaCapital.pdf

Tin tức về PHR

Tin tức cùng ngành