Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BWS: Lê Thị Thanh Thủy - Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 200.000 CP

HNX - 13/07/2022 14:06:14
BWS: Lê Thị Thanh Thủy - Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 200.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thanh Thủy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty
- Mã chứng khoán: BWS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.163.118 CP (tỷ lệ 1,29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/06/2022.

Tin tức về BWS

Tin tức cùng ngành