Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DDV: Nguyễn Hồ Phương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 263.500 CP

HNX - 13/07/2022 14:06:32
DDV: Nguyễn Hồ Phương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 263.500 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồ Phương
- Mã chứng khoán: DDV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 263.500 CP (tỷ lệ 0,18%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hồ Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 263.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/06/2022.

Tin tức về DDV

Tin tức cùng ngành