Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX - 13/07/2022 14:09:50
NQN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NQN của CTCP Nước sạch Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 30/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 6 trụ sở làm việc Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website: http://quawaco.com.vn/ và gửi bản in đến Quý cổ đông khi đến tham dự đại hội.

Tin tức về NQN

Tin tức cùng ngành