Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CACB2202: Thông báo ngày ĐKCC lập danh sách người sở hữu chứng quyền

HOSE - 13/07/2022 14:09:59
CACB2202: Thông báo ngày ĐKCC lập danh sách người sở hữu chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo ngày ĐKCC lập danh sách người sở hữu chứng quyền CACB2202 như sau:


Tài liệu đính kèm
  40429_-nguoi-so-huu-CW.pdf

Tin tức về ACB

Tin tức cùng ngành