Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CHDB2202: Thông báo ngày ĐKCC lập danh sách người sở hữu chứng quyền

HOSE - 13/07/2022 14:10:18
CHDB2202: Thông báo ngày ĐKCC lập danh sách người sở hữu chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo ngày ĐKCC lập danh sách người sở hữu chứng quyền CHDB2202 như sau:


Tài liệu đính kèm
  40604_-nguoi-so-huu-CW.pdf

Tin tức về HDB

Tin tức cùng ngành