Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DVP: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

HOSE - 13/07/2022 14:10:35
DVP: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 33429_hinh-PPLNST-2021.pdf

Tin tức về DVP

Tin tức cùng ngành