Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTB: Vũ Kim Chúng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 672.764 CP

HNX - 13/07/2022 14:11:30
CTB: Vũ Kim Chúng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 672.764 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Kim Chúng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: CTB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 672.764 CP (tỷ lệ 4,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 672.764 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi danh mục đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/06/2022.

Tin tức về CTB

Tin tức cùng ngành