Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DNC: CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO

HNX - 13/07/2022 14:12:26
DNC: CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO
.

Tài liệu đính kèm
 30719__16.5.2022_da_ky.pdf

Tin tức về DNC

Tin tức cùng ngành