Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KHP: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Tiểu Ban thuộc HĐQT

HOSE - 13/07/2022 14:13:57
KHP: Quyết định của HĐQT về việc thành lập Tiểu Ban thuộc HĐQT

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo Quyết định của HĐQT về việc thành lập Tiểu Ban thuộc HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 30430_u-ban-thuoc-HDQT.pdf

Tin tức về KHP

Tin tức cùng ngành