Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SGN: Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HOSE - 13/07/2022 14:14:15
SGN: Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

 Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc  như sau:


Tài liệu đính kèm
 30450_ng-Luu-Viet-Hung.pdf

Tin tức về SGN

Tin tức cùng ngành