Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VSH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 13/07/2022 14:17:13
VSH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh như sau:


Tài liệu đính kèm
 110323_tuc-2021-bang-TM.pdf

Tin tức về VSH

Tin tức cùng ngành