Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BID: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên các trái phiếu ngân hàng

HOSE - 13/07/2022 14:26:49
BID: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên các trái phiếu ngân hàng

Côn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo ngày giao dịch đầu tiên các trái phiếu ngân hàng như sau:


Tài liệu đính kèm
  55427_ien-TP-Ngan-hang.pdf

Tin tức về BID

Tin tức cùng ngành