Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PHR: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 13/07/2022 14:27:35
PHR: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55704_NQ-DHDCD-TN-2022.pdf

Tin tức về PHR

Tin tức cùng ngành