Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TLI: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 290.002 CP

HNX - 13/07/2022 14:33:49
TLI: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 290.002 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Uyên Nguyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TLI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 290.002 CP (tỷ lệ 9,67%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 290.002 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thay đổi danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/06/2022.

Tin tức về TLI

Tin tức cùng ngành