Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HAI: Nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2022 lần 2

HOSE - 13/07/2022 14:46:59
HAI: Nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2022 lần 2

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo tài chính quý 1/2022 lần 2 đối với Công ty Cổ phần Nông dược HAI như sau:


Tài liệu đính kèm
 93253_y-1.2022-(lan-2).pdf

Tin tức về HAI

Tin tức cùng ngành