Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BTT: Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE - 13/07/2022 14:49:52
BTT: Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61744_-DHCDTN-nam-2022.pdf

Tin tức về BTT

Tin tức cùng ngành