Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BSC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 13/07/2022 14:54:08
BSC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSC của CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Lầu 2 - Bộ phận Kế toán Tài Chính – Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.Hồ Chí Minh (vào lúc 9h00, từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 15/06/2022 và xuất trình căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về BSC

Tin tức cùng ngành