Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMWG2113: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

HOSE - 13/07/2022 15:08:06
CMWG2113: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A6 (mã CK: CMWG2113) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  94542_quyen-do-dao-han.pdf

Tin tức về MWG

Tin tức cùng ngành