Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DGW: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ

HOSE - 13/07/2022 15:15:44
DGW: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ  như sau:


Tài liệu đính kèm
 62022_g-von-dieu-le-VI.pdf

Tin tức về DGW

Tin tức cùng ngành