Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CGL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 13/07/2022 16:12:09
CGL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CGL của CTCP Thương mại Gia Lai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai, địa chỉ 56 Lê Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Tin tức về CGL

Tin tức cùng ngành