Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Dương Công Thắng, Nguyễn Thị Nguyệt

HOSE - 13/07/2022 16:24:24
LPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Dương Công Thắng, Nguyễn Thị Nguyệt

Dương Công Thắng, Nguyễn Thị Nguyệt báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt như sau:


Tài liệu đính kèm
 54537_--DUONGCONGTHANG.pdf
 54538_-NGUYENTHINGUYET.pdf

Tin tức về LPB

Tin tức cùng ngành