Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phạm Thị Thanh Thủy

HOSE - 13/07/2022 17:31:07
LPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phạm Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phạm Thị Thanh Thủy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt như sau:


Tài liệu đính kèm
 44412_GUYENTHINGOCBICH.pdf
 44414_PHAMTHITHANHTHUY.pdf

Tin tức về LPB

Tin tức cùng ngành