Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

HOSE - 13/07/2022 18:06:21
VIB: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
 62139_o-nhan-vien-2022.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành