Mã Chứng Khoán   Tin tức  

LPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Bùi Thái Bình, Vũ Quốc Vinh

HOSE - 13/07/2022 18:11:36
LPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Bùi Thái Bình, Vũ Quốc Vinh

Bùi Thái Bình, Vũ Quốc Vinh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt như sau:


Tài liệu đính kèm
 62557_ng-Bui-Thai-Binh.pdf
 62558_Ong-Vu-Quoc-Vinh.pdf

Tin tức về LPB

Tin tức cùng ngành