Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận thay địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh VIB Hải Phòng

HOSE - 13/07/2022 18:15:45
VIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận thay địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh VIB Hải Phòng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận thay địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh VIB Hải Phòng như sau:


Tài liệu đính kèm
 53123_em-VIB-Hai-Phong.pdf

Tin tức về VIB

Tin tức cùng ngành