Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại (12%) từ lợi nhuận năm 2021

HOSE - 13/07/2022 18:20:02
DRC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại (12%) từ lợi nhuận năm 2021

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại (12%) từ lợi nhuận năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53912_m-2021-bang-tien.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành