Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Thị Thanh Huyền

HNX - 13/07/2022 18:23:47
CMC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Thị Thanh Huyền
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thanh Huyền
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 455.300 CP (tỷ lệ 9,98%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 456.400 CP (tỷ lệ 10,01%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/05/2022.

Tin tức về CMC

Tin tức cùng ngành