Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thị Hồng Hội

HOSE - 13/07/2022 20:08:44
DRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thị Hồng Hội

 Phạm Thị Hồng Hội báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:


Tài liệu đính kèm
 23353_ham-Thi-Hong-Hoi.pdf

Tin tức về DRC

Tin tức cùng ngành